تلگرام

AUTRoboSchool

اینستاگرام

Robo.School

تلفن

021-66176216

وبسایت

RoboSchool.aut.ac.ir

آدرس

تهران-خیابان حافظ-خیابان رشت-مدرسه رباتیک امیرکبیر

  • تهران-خیابان حافظ-خیابان رشت-مدرسه رباتیک امیرکبیر

  • Robo.School

  • 021-66176216

  • AUTRoboSchool

  • RoboSchool.aut.ac.ir

تماس با مدیریت

ما کجاییم؟